BLOG NIE TYLKO O KOLARSTWIE

Miesiąc: Lipiec 2019

Pewna korespondencja #1

ROZMAITOŚCI, ŚWIATOPOGLĄD
Mój Drogi Podszepcie, bardzo jestem rad z tego, o czym mi donosisz w Twoim liście. Oczywiście całkowite zniesienie podatku dochodowego byłoby dla nas katastrofą, ale zniesienie tylko dla osób do 26. roku życia, stanowiące ewidentną dyskryminację ze względu na wiek, jest dla nas korzystne. (więcej…)