BLOG NIE TYLKO O KOLARSTWIE

Autor: tivano777

Pewna korespondencja #2

ROZMAITOŚCI, ŚWIATOPOGLĄD
Mój Drogi Podszepcie, bardzo jestem rad z tego, o czym mi donosisz w Twoim liście. Na siedem dni przed wyborami sytuacja wygląda obiecująco. Czołowe miejsca w notowaniach zajmują ugrupowania, które śmiało możemy nazywać naszymi sojusznikami - dzielą się tylko na sojuszników świadomych i nieświadomych (chyba nie muszę Ci mówić, że ci drudzy są dla nas znacznie cenniejsi?). (więcej…)

Pewna korespondencja #1

ROZMAITOŚCI, ŚWIATOPOGLĄD
Mój Drogi Podszepcie, bardzo jestem rad z tego, o czym mi donosisz w Twoim liście. Oczywiście całkowite zniesienie podatku dochodowego byłoby dla nas katastrofą, ale zniesienie tylko dla osób do 26. roku życia, stanowiące ewidentną dyskryminację ze względu na wiek, jest dla nas korzystne. (więcej…)